Projektledning

Ingenjörsfirman Rörkraft har den breda kompetens som krävs för att leda ett projekt från förstudie till färdig anläggning. Vi erbjuder kvalificerad projektledning inom ett brett spektrum.
 
Vi hjälper till med hela kedjan från förstudie, kravhantering, upphandling, projektering och installation. Oavsett om det är en större ny- eller ombyggnad, mindre kompletteringar i en befintlig anläggning så är vi en partner genom hela projektet.
 
Våra projektledare har mångårig erfarenhet och verkar för att finna optimala lösningar med kundens intresse och ekonomi i fokus.