Processanalys

 Vid om- och tillbyggnad av processanläggningar är det viktigt att göra en analys av de nya processförutsättningarna.

Vårt erbjudande omfattar bland annat:
  • Tryckfallsberäkningar
  • Beräkning av värme-/massbalanser
  • Värmeöverföringsberäkningar
  • Dynamiska analyser, beräkning av vatten- och ångslag
  • Processdimensioneringar
 Med kompetenser inom processanalys, el-automation, rörprojektering och byggprojektering kan vi leverera ett komplett åtagande vid om- och tillbyggnad av processanläggningar.