El & Automation

Vi utför uppdrag inom el- och automation. Vår specialitet är maskinnära lösningar där vi använder oss av på marknaden förekommande programmerings- och ritverktyg. Vår fokus är kostnadseffektiva lösningar som ger våra uppdragsgivare hållbara lösningar utifrån säkerhet, ekonomi och tillförlitlighet.  
​​​​​​
Vi bistår med allt ifrån ett komplett åtagande till utförande av tjänster inom enskilda områden. Vårt erbjudande omfattar bland annat:
  • förstudier och utredningar
  • framtagande av funktionsbeskrivningar
  • programmering av PLC, HMI samt drivsystem
  • elkonstruktion av elanläggningar för automation
  • tester och drifttagningar
  • dokumentation av funktion, program, elscheman inkl. layouter, apparatlistor och inkopplingslistor