El & Automation

Vi utför uppdrag inom el- och automation. Vår specialitet är maskinnära lösningar där vi använder oss av på marknaden förekommande programmerings- och ritverktyg. Vår fokus är kostnadseffektiva lösningar som ger våra uppdragsgivare hållbara lösningar utifrån säkerhet, ekonomi och tillförlitlighet.  
​​​​​​
Vi bistår med allt ifrån ett komplett åtagande till utförande av tjänster inom enskilda områden. Vårt erbjudande omfattar bland annat:
  • Förstudier och utredningar
  • Framtagande av funktionsbeskrivningar
  • Programmering av PLC, HMI samt drivsystem
  • Elkonstruktion av elanläggningar för automation
  • Tester och drifttagningar
  • Dokumentation av funktion, program, elscheman inkl. layouter, apparatlistor och inkopplingslistor