Beräkning

 För att uppfylla normkrav, få önskad livslängd på sin konstruktion/anläggning och för att minimera tillverknings-/installationskostnaden krävs att en hållfasthetsberäkning utförs på rätt nivå. Vi har stor branscherfarenhet och är väl insatta i de europeiska regelverken som gäller för trycksatta anordningar inom industrin.

Vårt erbjudande omfattar bland annat:
 • Dimensionering av rörkomponenter
 • Flänsberäkningar
 • Spänningsanalys av rörsystem enligt gällande norm
 • Dimensionering av tankar och cisterner
 • Dimensionering av upphängningar till rörsystem
 • FEM-Analyser
  • Linjära och olinjära analyser
  • Kontaktanalyser
  • Modalanalyser
 • Vibrationsutredningar
 
Vi använder både formelbaserade och FEM beräkningar och har moderna beräkningsprogram, för att verifiera våra konstruktioner. För expansionsberäkning av rörsystem använder vi programmen Rohr2, Caepipe och Caesar II.
berakning-sidanberakning-sidan
berakning sidan