Konstruktion

Vi erbjuder innovativa och hållbara tekniska lösningar inom rörkonstruktion och mekanisk konstruktion. Vår specialitet är rörkonstruktion och anläggningskonstruktion åt samtliga anläggningar med processrör. Vi har lång erfaren av rörkonstruktion och anläggningskonstruktion åt både branscher med låga formella krav, och till anläggningar med höga tryck och temperaturer som har konstruktions- och/eller besiktningsplikt. Vi utför alltid projekteringen på rätt nivå enligt gällande normkrav och önskemål från kunden.​​​​​​​
Vi bistår med allt ifrån ett komplett åtagande till utförande av tjänster inom enskilda områden. Vårt erbjudande omfattar bland annat:
 • Framtagande av flödesschema
 • Framtagande av rörlayouter
 • Rör-, ventil-, instrument- och motorlistor
 • Rörledningsplaner och sektioner
 • Isometriska rörritningar
 • Svetsritningar
 • Specifikation av primärstål för rörstöd
 • Tillverkningsritningar för sekundärstål till rörstöd
 • Tillverkningsritningar för stativ och plattformar
 • Tillverkningsritningar för tankar och cisterner
 • Ror-Konstruktion
 • Ror-Konstruktion-2-min
 • Ror-Konstruktion-2