Referenser

Vi har lång erfarenhet av rör- och anläggningskonstruktion åt både branscher med låga formella krav, såsom t.ex. vattenverk, och till anläggningar med höga tryck och temperaturer som har konstruktions- och/eller besiktningsplikt. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap och utför uppdrag inom all typ av industri.  

​​​​​​​Inget uppdrag är för litet, för stort, för komplicerat eller för enkelt. Vi utför alltid projekteringen på rätt nivå enligt gällande normkrav och önskemål från kunden.  

Till höger finns några exempel på olika referensprojekt inom olika branscher.