Tjänster

  

Våra tjänster​​​​​

​​​​​​​
Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utfört uppdrag inom all typ av industri.  Vi levererar våra tjänster antingen som ett komplett åtagande eller som enskilda tjänster.
Ingenjörsfirman Rörkraft har den breda kompetens som krävs för att leda ett projekt från förstudie till färdig anläggning. Vi erbjuder kvalificerad projektledning inom ett brett spektrum.
Vid om- och tillbyggnad av processanläggningar är det viktigt att göra en analys av de nya processförutsättningarna.
 Med kompetenser inom processanalys, el-automation, rörprojektering och byggprojektering kan vi leverera ett komplett åtagande vid om- och tillbyggnad av processanläggningar.

Vi erbjuder innovativa och hållbara tekniska lösningar inom rör- och mekanisk konstruktion. Vår specialitet är rör- och anläggningskonstruktion åt samtliga anläggningar med processrör. Vi har lång erfarenhet av rör- och anläggningskonstruktion åt både branscher med låga formella krav.​​​​​​​
För att uppfylla normkrav, få önskad livslängd på sin konstruktion/anläggning och att tillverknings-/installationskostnaden blir så låg som möjligt krävs att en hållfasthetsberäkning utförs med rätt nivå. Vi har stor branscherfarenhet och är väl insatta i de europeiska regelverken som gäller för trycksatta anordningar inom industri.
Vi har stor kompetens inom byggnadskonstruktion och utför beräkningar och bygghandlingar för såväl stål- som betongkonstruktioner, d.v.s. hela industribyggnader. Sambandet mellan byggnads- och rörkonstruktion är uppenbar. Här på Rörkraft har vi bygg- och mekanikdelning under samma tak vilket innebär en rationell projektering för en korrekt slutprodukt.
Vi utför uppdrag inom el- och automation. Vår specialitet är maskinnära lösningar där vi använder oss av på marknaden förekommande programmerings- och ritverktyg. Vår fokus är kostnadseffektiva lösningar som ger våra uppdragsgivare hållbara lösningar utifrån säkerhet, ekonomi och tillförlitlighet.​​​​​​​​​​​​​​