Pappers- och Massaindustri

Södra Cell Mönsterås

Projekt: Turbin G6 och ångbesparing
Projektering: 9 000 timmar
Entreprenör: YIT och Ramab
Södra Cell Mönsterås är ett av världens modernaste massabruk och det största massabruket inom Södra. Fabriken, som togs i drift redan 1958, producerar årligen 750 000 ton pappersmassa.
För att kunna motivera en ny kondensturbin för elproduktion startades ett fabriksövergripande projekt för ångbesparing i processen. Rörkraft fick förtroendet att genomföra detaljprojektering och delprojektledning av det totala projektet.

Huvuddelarna bestod av:
  • Ny kondensturbin med kyltorn – Rörkraft stod för all layout- och rörkonstruktion inom turbin och kyltorn samt rörledningar till och från densamma via ny rörbrygga.
  • Ångbesparing kokeri – Delprojektledning och detaljprojektering av ny fjärrvärmeväxlare.
  • Ny lutkylare – Detaljprojektering av ny lutkylare och DN400-rör inom cisternpark och indunstning.
  • Ny sotångledning – Avlastning av sodapannans ångsystem för sotning genom att ta ånga som turbinavtappning.​​​​​​​