El/Automation

Feralco Nordic AB tillverkar och säljer kemikalier för vattenrening till kommuner, pappers- och massaindustri samt övrig industri i Norden. Feralco Nordic AB har bland annat produktions-anläggningar i Skåne och Småland.

Rörkraft Automation har varit involverade i olika förbättringsprojekt i befintlig anläggning samt projektering av nya delar till produktionen. Rörkraft Automation har i dessa projekt ansvarat för Automationen, PLC, HMI och SCADA.
​​​​​​​
Verktygen som används är bl.a. Mitsubishi PLC, Kentima Widequick.

Uppgradering mät/regler stationer för Nordion Energi AB

”Nordion Energi består av Swedegas och Weum som arbetar med infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. Gasens roll i omställningen av svensk industri, liksom till ett hållbart energi- och transportsystem, är central, inte minst tack vare dess flexibilitet och lagringsförmåga. Stödet för en ökad användning av grön gas är stort, både inom politik och näringsliv – och Nordion Energi tar ansvar för att driva på för en snabbare övergång till förnybara gaser, inte minst vätgas som kommer att bli viktig i omställningen framåt. I koncernen ingår också Falbygdens Energi som erbjuder el, värme och bredband. Vi jobbar båda aktivt inom hela koncernen med att öka andelen förnybar energi i vår infrastruktur.”
 
Rörkraft Automation har levererat komplett uppgradering av el-/styr-skåp till ett flertal av Nordions mät och regler statiner. Leveransen består av följande delar:
 
 • El-konstruktion av elskåp och styrskåp
 • Kompletta monterade skåp
 • Installation av skåp i anläggningen
 • Framtagning av PLC mjukvara (Siemens TIA)
 • Testning och driftsättning på plats och under drift av anläggning
 • Site-ansvar

Energikartläggning Swegon Operations AB

Som branschledande aktör har Swegon unika kunskaper om hela byggprocessen. För att kunna välja rätt systemlösning krävs ett övergripande helhetsperspektiv och djup kunskap om byggnadens tilltänkta funktion. Och för att sedan få anläggningen perfekt fungerande på plats måste man behärska varje enskild detalj. När andra specialiserar sig på det ena eller det andra,
​​​​​​​är Swegon expert på allt detta.
 
Rörkraft Automation har genomfört en energikartläggning på kundens site i Tomelilla levererat.
Leveransen består av följande delar:
 • Genomgång av anläggning m.a.p. energiförbrukning
 • Uppmätning av energiförbrukning (el, fjärrvärme, varmvatten m.m.)
 • Enklare åtgärder genomförda under kartläggningen
 • Rapport med förslag på 5 energibesparande åtgärder att genomföra
 • Vart och ett av ovanstående projekt har:
  • Förslag på energibesparande åtgärd
  • Beräknad energibesparing
  • Kostnadsberäkning för projektet
  • Beräknad återbetalningstid
 • Minst ett av ovanstående projekt kommer genomföras under 2022