Byggnadskonstruktion

Vi har stor kompetens inom byggnadskonstruktion och utför beräkningar och bygghandlingar för såväl stål- som betongkonstruktioner, d.v.s. hela industribyggnader. Sambandet mellan byggnads- och rörkonstruktion är uppenbar. Här på Rörkraft har vi bygg- och mekanikdelning under samma tak vilket innebär en rationell projektering för en korrekt slutprodukt. T.ex. vid projekteringen av en rörbrygga för rör så projekteras rören enligt kraven i rörnormen medan rörbryggan projekteras enligt kraven i byggnormen.
​​​​​​​
Vi bistår med allt ifrån ett komplett åtagande till utförande av tjänster inom enskilda områden. Vårt erbjudande omfattar bland annat:
  • Dimensionering av betongfundament
  • Dimensionering av stålkonstruktioner
  • Byggkonstruktion efter arkitektritning