Rörkonstruktion

Vi erbjuder innovativa och hållbara tekniska lösningar inom rörkonstruktion. Vår specialitet är rörkonstruktion och anläggningskonstruktion åt samtliga anläggningar med processrör. Vi har lång erfaren av rörkonstruktion och anläggningskonstruktion åt både branscher med låga formella krav, och till anläggningar med höga tryck och temperaturer som har konstruktions- och/eller besiktningsplikt.

Vi utför alltid projekteringen i 3D för att det ska bli en effektiv konstruktion som är validerad.​​​​​​​


  • Ror-Konstruktion
  • Ror-Konstruktion-2-min
  • Ror-Konstruktion-2