Information gällande namnbyte

Den positiva tillväxten över tid i Rörkraftgruppen har gjort att steget nu tas till en mer tydlig koncernstruktur, där konsultverksamheten renodlat bedrivs i dotterbolag. Detta innebär att Ingenjörsfirman Rörkraft AB har bytt namn till Rörkraft Syd AB, och att ett nytt moderbolag har bildats med namnet Ingenjörsfirman Rörkraft AB.
 
Struktur och organisation är nu:
 
Moderbolag
Ingenjörsfirman Rörkraft AB, 559325-4757
VD, Clas Wollberg
 
Dotterbolag
Rörkraft Syd AB, 556562-7345
VD, Clas Wollberg
 
Rörkraft Automation Syd AB, 559086-1125
VD, Bjarne Gräntz
 
Rörkraft Öst AB, 559233-5839
VD, Krister Håkansson
 
Bedömningen är att merparten av våra kunder och leverantörer inte kommer att påverkas.
 
Önskas mera information så hänvisas till:
 
VD, Clas Wollberg                             Tel 010-251 21 01
clas.wollberg@rorkraft.se

Ekonomi, Michael Nilsson               Tel 010-251 21 28
michael.nilsson@rorkraft.se