Utbildning

Genom åren har vi samlat på oss stor erfarenhet och mycket kunnande inom våra verksamhetsområden. Detta är något som vi gärna vill dela med oss av.

Därför har vi format två olika utbildningar som ger dig kunskaper inom grundläggande rörkonstruktion och föreskrifter och standarder för tryckbärande anordningar. Utbildningarna kan förläggas antingen på något av våra kontor eller på plats på ert företag.

Grundläggande rörkonstruktion

Kursen Grundläggande rörkonstruktion riktar sig till dig som är konstruktör eller projektledare och känner att du behöver mer kunskap inom rörprojektering.

Efter genomförd kurs kan du mer om:

 • Vilka normer som gäller och när de ska användas.
 • De vanligaste stålkvaliteterna och deras användningsområden.
 • Vilka typer av rördetaljer, tillstånd och upphängningar som ingår i ett rörsystem.
 • Enklare statisk analys och inblick i spänningsanalys av ett rörsystem.

Grundkurs i föreskrifter och standarder för tryckbärande anordningar

Kursen Grundkurs i föreskrifter och standarder för tryckbärande anordningar riktar sig till dig som inte gått utbildningar i föreskrifter och standarder under de senaste åren eller till dig som känner att du behöver repetition. Denna kurs är en bred grundutbildning inom föreskrifter och standarder och ger dig ett helhetsgrepp inom dessa områden.

Kursen riktar sig även till dig som är mekanikkonstruktör och har låg eller viss kännedom om tryckbärande anordningar. Det vill säga rör, behållare och cisterner.

Även du som är projektledare eller driftpersonal kan ha nytta av denna kurs då kursen ger övergripande bakgrund, överblick och kunskap om föreskrifter och standarder.

Efter genomförd kurs kan du mer om:

 • Vilka föreskrifter och standarder som gäller inom området och när de ska användas.
 • Bakgrunden till normer och standarder inom tryckkärlsområdet.
 • De beräkningshjälpmedel och programvaror som vanligen används.
 • Aktuella praktikfall med återkoppling.

 

Grundläggande pumputbildning

Pumpar är en av de mest använda maskinerna inom alla typer av verksamheter. Det gäller främst Industri, Kraft/värme och
Va-anläggningar. Trots att pumpen är så vanlig i vår vardag är kunskapen ofta liten om hur man bäst använder den. Okunskap leder till stora merkostnader i form av reparationer och energislöseri.
Kostnader som många gånger överstiger nyinvesteringen och som dessutom förorsakar störningar med stora förluster som följd. Fel som man ofta med mycket små medel kan avhjälpa, om man bara vet hur och varför de uppstår.

Kursen Grundläggande pumputbildning vänder sig till dig som är konstruktör, drift- och underhållspersonal samt inköpare.

Efter genomförd kurs kan du mer om:

 • Olika typer av pumpar.
 • Dimensionering av pumpar.
 • Felsökning vid pumphaveri.
 • Justera så att man undviker framtida problem.
 • Hur varvtalsstyrning fungerar och dess begränsningar.
 • Energioptimering av pumpar.
Nyhetsbrev