Projektledning

Vi erbjuder kvalificerad projektledning inom ett brett spektrum.

Det kan handla om förstudier och förprojekt, utredningar eller dimensioneringar, såväl som praktisk koordinering mellan olika discipliner i ett projekts genomförande. Våra projektledare har mångårig erfarenhet och verkar för att finna optimala lösningar med kundens intresse och ekonomi i fokus.

Även om våra rötter finns inom kraft-, värme- och cellulosaindustrin är varje processindustri och kvalificerad entreprenör en potentiell kund till oss.

Nyhetsbrev