Konstruktion

Vi erbjuder innovativa och hållbara tekniska lösningar inom rör- och mekanisk konstruktion. Vår specialitet är rör- och anläggningskonstruktion åt samtliga anläggningar med processrör. Vi har lång erfaren av rör- och anläggningskonstruktion åt både branscher med låga formella krav, och till anläggningar med höga tryck och temperaturer som har konstruktions- och/eller besiktningsplikt. Vi utför alltid projekteringen på rätt nivå enligt gällande normkrav och önskemål från kunden.​​​​​​​

Vi bistår med allt ifrån ett komplett åtagande till utförande av tjänster inom enskilda områden. Vårt erbjudande omfattar bland annat:
 • Framtagande av flödesschema
 • Framtagande av rörlayouter
 • Rör-, ventil-, instrument- och motorlistor
 • Rörledningsplaner och sektioner
 • Isometriska rörritningar
 • Svetsritningar
 • Specifikation av primärstål för rörstöd
 • Tillverkningsritningar för sekundärstål till rörstöd
 • Tillverkningsritningar för stativ och plattformar
 • Tillverkningsritningar för tankar och cisterner
 • Ror-Konstruktion
 • Ror-Konstruktion-2-min
 • Ror-Konstruktion-2