Konstruktion

Vi erbjuder innovativa och hållbara tekniska lösningar inom mekanisk konstruktion.

Vår specialitet är rör- och anläggningskonstruktion med farliga eller varma media som underkastas konstruktions- och/eller besiktningsplikt. Vi kan upprätta en komplett dokumentation bestående av:

  • flödesscheman
  • apparatspecifikationer
  • rör-, ventil-, instrument- och motorlistor
  • rörledningsplaner och sektioner
  • isometriska rörritningar
  • svetsritningar
  • specifikation av primära rörstöd
  • tillverkningsritningar av sekundära rörstöd
  • tillverkningsritningar för stativ och plattformar

Vi kan även ta ansvar för montageledning och montagekontroll, eller agera som beställarens representant vid egenkontroll. Även om våra rötter finns inom kraft-, värme- och cellulosaindustrin är varje processindustri och kvalificerad entreprenör en potentiell kund till oss.

Nyhetsbrev