Beräkning

Vår beräkningskapacitet omfattar hydrauliska och hållfasthetstekniska beräkningar. Vi dimensionerar pump- och ventilprestanda för rörsystem samt rör, rördelar, tryckkärl och cisterner enligt norm.

Våra ingenjörer använder moderna beräkningsprogram, både formelbaserade och FEM, för att verifiera våra konstruktioner. För expansionsberäkning av rörsystem använder vi programmen Caepipe och Caesar II.

Vi är väl insatta i de europeiska regelverken som gäller för trycksatta anordningar inom industrin. Även om våra rötter finns inom kraft-, värme- och cellulosaindustrin är varje processindustri och kvalificerad entreprenör en potentiell kund till oss.

Nyhetsbrev