Om oss

2017 – ÅRET MED STORA PROJEKT PÅ RÖRKRAFT
Det har varit en stor ökning av efterfrågan på våra tjänster de senaste åren, och verksamheten växer stadigt med det. Trenden är tydlig; uppdragen blir större i omfattning och komplexitet – något vi tar med ro, samtidigt som vi med varsam hand ödmjukt tar oss an det ökade förtroendet från våra kunder. Planen ligger fast; vi är ingen allmän teknisk konsultbyrå, utan hårt drivna specialister inom rör-, bygg- och anläggningsprojektering.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster åt industri, entreprenörer och konsulter. Våra ingenjörer har goda kunskaper om föreskrifter, normer, olika processystem och komponenter vilket gör att vi kan säkerställa en effektiv och rationell projektering. Vår spetskompetens ligger inom rör- och anläggningsprojektering med kunder inom traditionell processindustri, där höga tryck och temperaturer är vår specialitet.

Även om våra rötter finns inom kraft-, värme- och cellulosaindustrin är varje processindustri och kvalificerad entreprenör en potentiell kund till oss. Oavsett bransch, erbjuder vi en hög servicenivå och ett stort kunnande inom projektledning, konstruktion och beräkning.

Våra ingenjörer använder moderna beräknings- och CAD-program. Vi har även utvecklat en egen programvara, PipeCalc, som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. PipeCalc finns tillgängligt att köpa och vi erbjuder också en fri demoversion för nedladdning.

Om du känner att du behöver mer kunskap eller repetition inom rörkonstruktion eller normer och föreskrifter, anordnar vi utbildningar på efterfrågad nivå inom dessa områden.

Vi arbetar efter ledorden; väl genomarbetade konstruktioner där inget lämnas åt slumpen. Varje rutinerad projektledare vet att det leder till en lägre totalkostnad när projektet summeras.

Från starten år 1998 har vi hela tiden växt och utvecklats tillsammans med våra kunder, och har i dag huvudkontor i Lund med filialkontor i Karlshamn.

 

Nyhetsbrev