Karriär

Rörkraft erbjuder en attraktiv arbetsplats med ett kreativt och positivt arbetsklimat där du får arbeta tillsammans med mycket kompetenta kollegor och i många spännande projekt.

Vi arbetar med de modernaste verktygen i en flexibel miljö. Här finns möjligheter till personlig påverkan, både när det gäller det egna arbetsinnehållet och verksamhetens utveckling. Den erfarne projektören kan utvecklas till uppdragsledare, med övergripande ansvar för teknik och budget i uppdraget.

Meriterande för samtliga tjänster är konsultvana, som beställare eller projektör, och relevant ingenjörsutbildning. Som konstruktör behärskar du de senaste cad- och beräkningsverktygen och har ett stort intresse för korrekta dimensioneringar. Du gillar det fria och utmanande arbetssättet i projekt, och ser tjänsteresor som spännande moment i din arbetsdag. För all personal erbjuder vi bra personalförmåner, rätt lön och balans i livet.

Nyhetsbrev